Mark & Betong

Genom att anlita Byggbolagen Törreby får man en aktör med stor erfarenhet i branschen som har ett brett kontaktnät och kan leverera en komplett produkt inom anläggningsbranschen. Våra projekt symboliseras av kunskap, drivkraft och engagemang där vi leder arbetet för både egen personal och underentreprenörer för att kunna leverera den produkt som kunden efterfrågar. Vi gjuter husgrunder inför Ert nya hus mm.