Garage valmat tak

Vårt smalaste enkelgarage. Anledningen till att vi inte vill bygga smalare garage är att det kan bli svårt att öppna bildörrarna inne i garaget ordentligt. Breddmått går att anpassas efter kundens krav. Garagen kan förlängas i sektioner om 120 cm. För att sätta din egen prägel på garaget och anpassa det efter dina behov kan du som tillval sätta in fönster, dörrar och andra portar.
Fakta: Bya: 25 m² – 39 m² Typ: Fristående garage Byggnadshöjd: 2,8 m Taklutning: 22° Nockhöjd: 3,6 m