Om oss

Om Oss


Vi gör det mesta inom bygg och entreprenad men har specialiserat oss på att bygga lösvirkeshus. Vi har också en del färdiga arkitektritade hus här på vår sida som går att kika på. Vi arbetar med både villabyggnationer och markarbete samt övrig entreprenadverksamhet och har så gjort i många år. Vi är en trygg och stabil helhetsleverantör. Våra kunder är främst privatpersoner där vi ofta är totalentreprenör för nybyggnation av bostadshus och garage eller om -och tillbyggnader! Kontakta oss för offert!

Villabyggnationer:

När ett hus ska byggas avgör tomten den viktigaste förutsättningen för husets utformning. Väderstreck, utsikt, planbestämmelser och markens lutning är alla egenskaper och förutsättningar som spelar stor roll. Att försöka skapa en plan yta i en sluttning är sällan enkelt. Att anpassa huset efter lutningen ger däremot ofta ett strålande resultat. Detta resultat är det vi på Törreby hus alltid strävar efter. Vi ritar och bygger ert framtida hus efter era önskemål och förutsättningar till ett konkurrenskraftigt pris. Med service, erfarenhet och personligt engagemang erbjuder i full valfrihet att skräddarsy ert personliga hem.

1. Första möte är vi mycket flexibla och kan ses på vårt kontor, ert arbete eller i ert hem osv. Mötet inleds med genomgång av projektet. Vi hjälper till med idéer och förslag för att sedan tillsammans arbeta fram ett bra resultat. Alternativet är att ni själva kommer med ideer/ skisser till den aktuella tomten. Vi arbetar fram ett förslag utefter de möjligheter som finns för era önskemål, tomtens beskaffenhet och er ekonomi.

2. Törreby Bygg tar fram alla ritningar och underlag samt ansöker om bygglov och lämnar in de handlingar som kommunen måste ha. Det kan vara plan- och fasadritningar, brandskyddsdokumentation, geoundersökning, energibalansberäkning och konstruktionsritningar.

3. När bygglovet är klart hålls ett startmöte med kommunen där vi presenterar alla bygghandlingar och kontrollplaner till ert projekt. Därefter är det klart att börja bygga. Törreby Bygg kan vara totalansvariga för hela er byggnation och tar då fram en arbetsmiljöplan.

4. När alla handlingar är klara börjar markarbeten och byggnation. Törreby Bygg ser hela tiden till att olika typer av installationsarbeten och montering samordnas, så att allt flyter på enligt tidsplan. Alla kontroller utförs enligt projektanpassad kontrollplan.

5. Man kan lugnt lämna över hela projektet till oss. Törreby Bygg har ansvaret och håller i alla olika delar av bygget vid totalentreprenad. Detta innebär att kunden bekymmersfritt kan fortsätta med sin vardag som vanligt.